3.อุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด
 

4.เครื่องใช้ไฟฟ้า
 

 

6.ประตูเลื่อนไฟฟ้า/Barrier ไม้กั้นทาง
 

 

8.GPS Tracking เครื่องติดตามรถ
 

 

10.ระบบประตูคีย์การ์ดแบบทาบ
 

 

 

 

14.เครื่องรับสัญญาณทุกยี่ห้อ
 

 

16.ติดตั้งจานเคยูทุกยี่ห้อ
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
การรับประกันสินค้า

 
 » การบริการหลังการขาย

    บริษัทฯ รับบริการเฉพาะสินค้าที่ซื้อหรือติดตั้งจาก arthercctv.com เท่านั้น กรณีซื้อสินค้าจากที่อื่น บริษัทฯจะไม่ทำการทดสอบหรือแก้ไขให้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 
 » การรับประกันสินค้า 
 
    สินค้าที่ซื้อไปแล้วเกิดปัญหา arthercctv.com มีการรับประกันสินค้าตามระยะเวลาที่ผู้นำเข้า หรือผู้ผลิตกำหนดไว้ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะมีการรับประกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี แต่จะมีสินค้าบางชนิดที่มีการรับประกันน้อยกว่าหรือมากกว่านั้น เช่น
 
1.สินค้าที่ต้องใช้กลางแจ้ง ตากแดดตากฝน เช่น LNB KU-band รับประกัน 6 เดือน ยกเว้นมีใบรับประกันจากผู้ผลิตติดไว้เป็นอย่างอื่น 
2.รับประกัน 3 เดือน เช่น Splitter, Lineamp, DiSEqC Switch หรือสวิตช์ตัดต่อต่างๆ ยกเว้นมีใบรับประกันจากผู้ผลิตติดไว้เป็นอย่างอื่น 
3.ไม่รับประกัน รีโมทคอนโทรล แต่ถ้าซื้อไปแล้วเสีย สามารถส่งเปลี่ยนได้ทันที 
4.หน้าจานดาวเทียม รับประกัน 5 ปี ยกเว้นเกิดความเสียหายจากความประมาท หรือภัยธรรมชาติ 
5.ไม่รับประกันช่องรายการต่างๆ ที่รับชมผ่านดาวเทียม เนื่องจากในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ ย้ายดาวเทียม หรือยกเลิกการออกอากาศได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการรายนั้นๆ 
6.ไม่รับประกัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้คุณสมบัติของอุปกรณ์ ณ เวลาที่ซื้อ ไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 
 » การเคลมสินค้าในระยะประกัน

    กรณีซื้อสินค้าไปไม่เกิน 15 วัน และเกิดปัญหาจากความผิดพลาดของผู้ผลิต arthercctv.com ยินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที ทั้งนี้สินค้าที่นำมาเปลี่ยน จะต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่และไม่มีตำหนิ โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมาให้ทางร้าน ตรวจสอบก่อน หากเกินกว่า 15 วันไปแล้ว ทางร้านมีความจำเป็นต้องส่งสินค้าที่มีปัญหานั้นให้แก่ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้านั้นๆ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป
 
 » การซ่อมสินค้าหมดระยะประกัน

    เมื่อสินค้าหมดประกัน และลูกค้าต้องการซ่อม โดยทางร้านจำเป็นต้องส่งศูนย์ซ่อม ทางร้านอาจต้องเรียกเก็บเงินค่าซ่อมจากลูกค้าก่อนส่งซ่อม เนื่องจากมีสินค้าจำนวนมากที่ส่งซ่อมให้แล้ว ลูกค้าไม่มารับคืน ทำให้ทางร้านต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง โดยไม่จำเป็น
 
***กรณีดังต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ arthercctv.com และไม่สามารถส่งสินค้าเคลมได้
- สินค้าที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลง ซ่อมหรือโยกย้ายชิ้นส่วนใดๆ ของสินค้า ไหม้ แตก หรือ หัก
- สินค้าที่ถูกนำไม่ใช้อย่างผิดวิธี ไม่ระมัดระวัง หรือใช้ด้วยความประมาท เช่น นำสินค้าที่ต้องใช้ในที่ร่มไปใช้กลางแจ้ง ใช้กระแสไฟเกิน หรือเกิดจากการเคลื่อนย้าย อุบัติเหตุ สารเคมี เป็นต้น
- สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือฟ้าผ่า
- สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องมาจากสัตว์ หรือแมลง เช่น หนู มด แมลงต่างๆ
- มีการแกะตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- สินค้าหมดระยะเวลาประกัน หรือ Void รับประกันถูกแก้ไขหรือโดนทำลาย
- สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก arthercctv.com
 
*การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ ในระยะประกันนั้น เป็นการตัดสินใจของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้านั้นๆ
 
 » การส่งสินค้าซ่อม 
 
    - การส่งสินค้ามาเปลี่ยน หรือมาซ่อมในระยะเวลาประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้าเอง ยกเว้นจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น หรือตามที่ arthercctv.com เห็นสมควรว่าสะดวกในการรับสินค้าคืน 
    - การส่งสินค้ามาเคลม หรือซ่อม ให้ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ เพราะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด (กรุณาแพ็คกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายด้วย)
 
ส่งมาที่
.
สำนักงานใหญ่ : 469/137 ลัดดารมย์ อิลิแกนซ์ ถนนกาญจานาภิเษก หลักสอง แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
 
 » การรับสินค้าคืน 
 
    ลูกค้าต้องมารับสินค้าที่ส่งซ่อม ในเวลาไม่เกิน 3 เดือน หัลงจากส่งซ่อมเสร็จ หรือวันที่พนักงานแจ้งให้มารับ ถ้าเกินกำหนดนี้แล้ว arthercctv.com จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 
 
 
 
 
สำนักงานใหญ่ :  469/137 ลัดดารมย์ อิลิแกนซ์
ถนนกาญจนาภิเษก หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 
 
 
 
CONTACT US
Tel :  06-1094-5151
E-mail :  info@nnsat.com
 Line ID : arthercctv2017
 Wechat ID : nnsat2012

 
 
 
 
©2013 NNSatellite Co.,Ltd. All rights reserved.